.
.

SADWRN 8 MEHEFIN 2019
SATURDAY 8th JUNE 2019

Trefn beirniadu | Order of judging

09.00 Ceffylau a merlod | Horses & Ponies
09:30 Defaid | Sheep
10:00 Gwartheg | Cattle
10:00 Dofednod | Poultry
11:00 Cynnyrch | Produce
11:00 Companion Canine Capers | Campau Campus Cwn
19:00

Cneifio Cyflym | Speed Shearing 8

21:00

Dafydd Iwan a'r Band

Mynediad/Admission

Oedolion                                            / Adults
£8
Plant o dan 16                                    / Children under 16
£3
Tocyn teulu i'w brynu cyn y Sioe           / Family ticket to be bought in advance
£20
Cysylltwch a'r Ysgrifenydd Cyffredinol
Contact General Secretary
Costau Ymgeisio/Entry fees
Gweler y llawlyfr perthnasol ar gyfer costau ymgeisio | Please see relevant schedules for entry fees
Cefnogwr / Patron   
 
£10
Ysgrifenyddion / Secretaries
Ysgrifenydd Cyffredinol ac Adran y Ceffylau / General & Horse Section Secretary

I gael ei gadarnhau
To Be Confirmed

Yr Adran Wartheg, Defaid a Geifr / Cattle, Sheep & Goats Section
Michaela Devereux 07880 683861

csg.abershow@yahoo.co.uk

Yr Adran Ddodfednod / Poultry Section
Mr Wyn James 01970 617481
Yr Adran Gwn / Dog Section
Kris Fry 01974 261198 dogsection.abershow@gmail.com
Adran Gynnyrch a Blodau / Produce Section
Ms Carol Davies  01970 832989 caroldavies68@tiscali.co.uk
Stondinau Masnach / Trade Stands

Mr Sion Evans

07507387215 tradeabershow@outlook.com

 

Cyfleoedd Stiwardio 2018 Stewarding opportunities 2018
.
.

 

Cartref / HomeGwybodaeth / InformationAtyniadau / AttractionsLlawlyfryn a Ffurflenni / Schedule & FormsCanlyniadau / ResultsCyfarwyddiadau / DirectionsGaleri / Gallery